Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2202(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0125/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0145

Pöytäkirja
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel

5.14. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0145)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0145)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö