Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2197(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0103/2017

Ingediende teksten :

A8-0103/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.57

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0188

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

5.57. Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0188)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0188)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Juridische mededeling - Privacybeleid