Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2194(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0108/2017

Ingediende teksten :

A8-0108/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.62

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0193

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

5.62. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0193)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0193)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Juridische mededeling - Privacybeleid