Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2016(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 20
CRE 26/04/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.64
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0195

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.64. Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές [2016/2016(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 64)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0195)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου