Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2099(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0121/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2017

Συζήτηση :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.67

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.67. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2016/2099(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Γεώργιος Κύρτσος (A8-0121/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 67)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0198)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου