Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.68

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0199

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.68. Εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων (2006/21/ΕΚ) [2015/2117(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 68)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0199)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου