Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2651(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0270/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.69
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0200

Protokoll
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel

5.69. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2651(RSP)))

Arutelu toimus 5 aprill 2017 (5.4.2017 protokollipunkt 18)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 27 aprill 2017 (27.4.2017 protokollipunkt 2)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 69)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0270/2017

(asendades B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 ja B8-0275/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0201)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0272/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika