Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2651(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0270/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.69
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0200

Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel

5.69. Situatie in Venezuela (stemming)

Verklaring van de Commissie: Situatie in Venezuela (2017/2651(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 5 april 2017 (punt 18 van de notulen van 5.4.2017)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op27 april 2017 (punt 2 van de notulen van 27.4.2017)

Ontwerpresoluties B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 en B8-0277/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 69)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0270/2017

(ter vervanging van B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 en B8-0275/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0200)

(Ontwerpresoluties B8-0272/2017, B8-0276/2017 en B8-0277/2017 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid