Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2651(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0270/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0200

Proces-verbal
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles

5.69. Situația din Venezuela (vot)

Declarație a Comisiei: Situația din Venezuela (2017/2651(RSP)))

Dezbaterea a avut loc la 5 aprilie 2017 (punctul 18 al PV din 5.4.2017)

Propuneri de rezoluție anunțate la 27 aprilie 2017 (punctul 2 al PV din 27.4.2017)

Propuneri de rezoluții B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 și B8-0277/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 69)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0270/2017

(care înlocuiește B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 și B8-0275/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0200)

(Propunerile de rezoluții B8-0272/2017, B8-0276/2017 și B8-0277/2017 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate