Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2511(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0273/2017

Внесени текстове :

B8-0273/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.70
CRE 27/04/2017 - 5.70

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел

5.70. Възражение по делегиран акт: Схема от общи тарифни преференции (гласуване)
CRE

Предложение за резолюция внесено съгласно член 56, параграф 3 от Правилника за дейността, от Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно делегирания регламент на Комисията от 11 януари 2017 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 70)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност