Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2511(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0273/2017

Ingivna texter :

B8-0273/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.70
CRE 27/04/2017 - 5.70

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel

5.70. Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, från Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 11 januari 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy