Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2294(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0132)


5.2. Az európai uniós védjegy ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai uniós védjegyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról(kodifikált szöveg) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0133)


5.3. A higanyról szóló Minamata egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a higanyról szóló Minamata egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0134)

A Parlament egyetértését adja az egyezmény megkötéséhez.


5.4. A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0135)


5.5. Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Dán Királyság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0136)


5.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Gáll-Pelcz Ildikónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.4.27-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0137)

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó).


5.7. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentésről [2016/2098(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0138)


5.8. A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I (szavazás)

Jelentés a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Lambert van Nistelrooij és Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0139)


5.9. A kulturális örökség európai éve ***I (szavazás)

Jelentés a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0140).


5.10. A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0141)


5.11. A fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző uniós program ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0142).

Felszólalások

Cristian Dan Preda a szavazás lefolyásáról.


5.12. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0143)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0143)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)


5.13. 2015. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódóan (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0144)

Felszólalások

–   Richard Corbett a szavazás lefolyásáról (Az elnök magyarázattal szolgál);

–   Az elnök rendre utasítja Cristian Dan Predát.


5.14. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a 8., 9., 10. és 11. Európai Fejlesztési Alap 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0145)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0145)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)


5.15. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0146)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0146)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.16. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0147)

A mentesítés elhalasztva és az elszámolások lezárása is elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját)


5.17. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Európai Bíróság [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0148)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0148)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.18. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0149)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.19. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0150)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.20. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0151)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.21. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0152)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.22. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0153)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.23. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0154)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.24. 2015. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0155)


5.25. 2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0156)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.26. 2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0157)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.27. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0158)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.28. 2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0159)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0159)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.29. 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia (most: Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége) (CEPOL) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0160)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.30. 2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0161)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.31. 2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0162)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.32. 2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0163)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.33. 2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0164)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.34. 2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0165)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.35. 2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0166)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.36. 2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0167)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0167)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.37. 2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0168)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0168)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.38. 2015. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0169)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.39. 2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0170)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0170)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.40. 2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0171)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0171)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.41. 2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0172)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0172)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.42. 2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0173)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0173)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.43. 2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0174)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0174)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). (szavazás)


5.44. 2015. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0175)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0175)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.45. 2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0176)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0176)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.46. 2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0177)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0177)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.47. 2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0178)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0178)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.48. 2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0179)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0179)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.49. 2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0180)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0180)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.50. 2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0181)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0181)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.51. 2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0182)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0182)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.52. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0183)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0183)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.53. 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0184)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0184)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.54. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0185)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0185)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.55. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0186)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0186)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.56. 2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0187)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0187)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.57. 2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI), (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0188)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0188)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.58. 2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0189)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0189)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.59. 2015. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0190)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0190)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.60. 2015. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH) (szavazás)

Jelentés a Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0191)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0191)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.61. 2015. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0192)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0192)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.62. 2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0193)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0193)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.63. 2015. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0194)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0194)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.64. Halászflották igazgatása a legkülső régiókban (szavazás)

Jelentés a halászflották igazgatásáról a legkülső régiókban [2016/2016(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0195)


5.65. A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés (szavazás)

Jelentés a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről [2016/2140(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0196)


5.66. A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése (szavazás)

Jelentés a termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapotáról az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése [2016/2141(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0197)


5.67. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről [2016/2099(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0198)


5.68. A bányászati hulladékról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)

Jelentés a bányászati hulladékról szóló (2006/21/EK) irányelv végrehajtásáról [2015/2117(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0199)


5.69. A venezuelai helyzet (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2651(RSP)))

A vita időpontja: 2017. április 5. (2017.4.5-i jegyzőkönyv, 18. pont )

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2017. április 27. (2017.4.27-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 és B8-0277/2017

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 69. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0270/2017

(amely a B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 és B8-0275/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0200)

(A B8-0272/2017, B8-0276/2017 és B8-0277/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


5.70. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis által, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletét módosító, 2017. január 11-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 70. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat