Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj

5. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu [2016/2294(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0132)


5.2. Blagovna znamka EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0133)


5.3. Konvencija Minamata o živem srebru *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0134)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


5.4. Hibridna neskladja s tretjimi državami * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0135)


5.5. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Evropskega policijskega urada (Europola), sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0136)


5.6. Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Ildiko Gáll-Pelcz za članico Računskega sodišča [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 27.4.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0137)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec).


5.7. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2015 [2016/2098(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0138)


5.8. Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Lambert van Nistelrooij in Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZA ZAVRNITEV PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0139)


5.9. Evropsko leto kulturne dediščine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0140).


5.10. Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na področju finančnih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0142).

Govori

Cristian Dan Preda o poteku glasovanja.


5.12. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0143)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0143)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.13. Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0144)

Govori

—   Richard Corbett o poteku glasovanja (predsednik je podal pojasnilo);

—   predsednik je Cristiana Dana Predo opomnil na red.


5.14. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0145)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0145)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.15. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Priporočilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek I – Evropski parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0146)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0146)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.16. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0131/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0147)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika)


5.17. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0148)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0148)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.18. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0149)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.19. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0144/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0150)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.20. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0141/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0151)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.21. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0152)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.22. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.23. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0140/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0154)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.24. Razrešnica 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0155)


5.25. Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.26. Razrešnica 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0157)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.27. Razrešnica 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.28. Razrešnica 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0159)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.29. Razrešnica 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije (zdaj Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj) (CEPOL) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.30. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.31. Razrešnica 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.32. Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.33. Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0164)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.34. Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.35. Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.36. Razrešnica 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.37. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.38. Razrešnica 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.39. Razrešnica 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.40. Razrešnica 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.41. Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0172)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.42. Razrešnica 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0173)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.43. Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0174)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0174)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika). (glasovanje)


5.44. Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0175)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0175)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.45. Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0176)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0176)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.46. Razrešnica 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0177)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0177)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.47. Razrešnica 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0178)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0178)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.48. Razrešnica 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0179)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0179)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.49. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0180)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0180)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.50. Razrešnica 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0181)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0181)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.51. Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0182)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0182)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.52. Razrešnica 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0183)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0183)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.53. Razrešnica 2015: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0184)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0184)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.54. Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0185)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0185)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.55. Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0186)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0186)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.56. Razrešnica 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0187)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0187)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.57. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0188)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0188)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.58. Razrešnica 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0189)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0189)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.59. Razrešnica 2015: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0190)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0190)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.60. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0191)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0191)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.61. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (MI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0192)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0192)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.62. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0193)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0193)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.63. Razrešnica 2015: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0194)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0194)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.64. Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (glasovanje)

Poročilo o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah [2016/2016(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0195)


5.65. Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (glasovanje)

Poročilo o vodilni pobudi EU za sektor oblačil [2016/2140(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0196)


5.66. Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (glasovanje)

Poročilo o stanju koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? [2016/2141(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0197)


5.67. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2016/2099(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0198)


5.68. Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih (2006/21/ES) [2015/2117(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0199)


5.69. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Izjava Komisije: Razmere v Venezueli (2017/2651(RSP)))

Razprava je potekala dne 5. aprila 2017 (točka 18 zapisnika z dne 5.4.2017)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. aprila 2017 (točka 2 zapisnika z dne 27.4.2017)

predlogi resolucij B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 in B8-0277/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 69)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0270/2017

(ki nadomešča B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 in B8-0275/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v imenu skupine S&D

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0200)

(Predlogi resolucij B8-0272/2017, B8-0276/2017 in B8-0277/2017 so brezpredmetni.)


5.70. Nasprotovanje delegiranemu aktu: Shema splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o Delegirani uredbi Komisije z dne 11. januarja 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2016)8996; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 70)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov