Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. (rasprava)
 4.Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Žig Europske unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Minamatska konvencija o živi *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Hibridna neusklađenost s trećim zemljama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I (glasovanje)
  5.9.Europska godina kulturne baštine ***I (glasovanje)
  5.10.Program Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije ***I (glasovanje)
  5.11.Program Unije za jačanje sudjelovanja potrošača u donošenju politika u području financijskih usluga ***I (glasovanje)
  5.12.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  5.13.Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji (glasovanje)
  5.14.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  5.15.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)
  5.16.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  5.17.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)
  5.18.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)
  5.19.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  5.20.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)
  5.21.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  5.22.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)
  5.23.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  5.24.Razrješnica za 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  5.25.Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  5.26.Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  5.27.Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  5.28.Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) (glasovanje)
  5.29.Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  5.30.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  5.31.Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  5.32.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  5.33.Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  5.34.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  5.35.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  5.36.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  5.37.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  5.38.Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  5.39.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  5.40.Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  5.41.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  5.42.Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  5.43.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  5.44.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
  5.45.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  5.46.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  5.47.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  5.48.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  5.49.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  5.50.Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  5.51.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)
  5.52.Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  5.53.Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  5.54.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  5.55.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)
  5.56.Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  5.57.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  5.58.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  5.59.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  5.60.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (glasovanje)
  5.61.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  5.62.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za ITER (glasovanje)
  5.63.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  5.64.Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (glasovanje)
  5.65.Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (glasovanje)
  5.66.Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (glasovanje)
  5.67.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (glasovanje)
  5.68.Provedba Direktive o otpadu iz rudarstva (glasovanje)
  5.69.Stanje u Venezueli (glasovanje)
  5.70.Prigovor na delegirani akt: Sustav općih carinskih povlastica (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 12.Prekid zasjedanja
 Popis nazočnih
 Prilog 1 - Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz
Zapisnik (294 kb) Popis nazočnih (59 kb)    Poimenična glasovanja (6940 kb) Prilog 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (58 kb) Poimenična glasovanja (212 kb)    
 
Zapisnik (303 kb) Popis nazočnih (62 kb) Rezultati glasovanja (1067 kb) Poimenična glasovanja (4207 kb)    
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti