Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
 1.Az ülés megnyitása
 2.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről - Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés (vita)
 4.Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Az európai uniós védjegy ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.A higanyról szóló Minamata egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.8.A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I (szavazás)
  
5.9.A kulturális örökség európai éve ***I (szavazás)
  
5.10.A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I (szavazás)
  
5.11.A fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző uniós program ***I (szavazás)
  
5.12.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
5.13.2015. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódóan (szavazás)
  
5.14.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
5.15.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
5.16.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
5.17.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  
5.18.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  
5.19.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
5.20.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  
5.21.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
5.22.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  
5.23.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
5.24.2015. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
5.25.2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
5.26.2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
5.27.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
5.28.2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  
5.29.2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
5.30.2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
5.31.2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) (szavazás)
  
5.32.2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
5.33.2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
5.34.2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)
  
5.35.2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
5.36.2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
5.37.2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
5.38.2015. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
5.39.2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
5.40.2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
5.41.2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
5.42.2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
5.43.2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
5.44.2015. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
  
5.45.2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)
  
5.46.2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
5.47.2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
5.48.2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  
5.49.2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
5.50.2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (szavazás)
  
5.51.2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)
  
5.52.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  
5.53.2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)
  
5.54.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
5.55.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
  
5.56.2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
5.57.2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI), (szavazás)
  
5.58.2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  
5.59.2015. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  
5.60.2015. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH) (szavazás)
  
5.61.2015. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
5.62.2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás (szavazás)
  
5.63.2015. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
5.64.Halászflották igazgatása a legkülső régiókban (szavazás)
  
5.65.A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés (szavazás)
  
5.66.A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése (szavazás)
  
5.67.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről (szavazás)
  
5.68.A bányászati hulladékról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
  
5.69.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
5.70.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó
Jegyzőkönyv (302 kb) Jelenléti ív (59 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (6940 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (83 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (65 kb) Név szerinti szavazás eredménye (219 kb)    
 
Jegyzőkönyv (323 kb) Jelenléti ív (61 kb) A szavazások eredménye (1075 kb) Név szerinti szavazás eredménye (4224 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat