Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita - 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita (diskusijos)
 4.Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.ES prekių ženklas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Audito Rūmų narės skyrimas: Ildikó Pelcz-Gáll (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I (balsavimas)
  
5.9.Europos kultūros paveldo metai ***I (balsavimas)
  
5.10.Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programa ***I (balsavimas)
  
5.11.Sąjungos programa, skirta konkrečiai veiklai finansinių paslaugų srityje remti ***I (balsavimas)
  
5.12.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  
5.13.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  
5.14.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (balsavimas)
  
5.15.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  
5.16.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)
  
5.17.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
5.18.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)
  
5.19.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
5.20.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)
  
5.21.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
5.22.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
5.23.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
5.24.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
5.25.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  
5.26.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)
  
5.27.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  
5.28.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (balsavimas)
  
5.29.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  
5.30.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  
5.31.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  
5.32.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  
5.33.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  
5.34.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  
5.35.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)
  
5.36.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  
5.37.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  
5.38.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  
5.39.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  
5.40.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  
5.41.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  
5.42.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)
  
5.43.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  
5.44.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
  
5.45.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)
  
5.46.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  
5.47.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  
5.48.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  
5.49.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  
5.50.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (balsavimas)
  
5.51.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (balsavimas)
  
5.52.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  
5.53.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)
  
5.54.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  
5.55.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)
  
5.56.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  
5.57.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI) (balsavimas)
  
5.58.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (CLEAN SKY 2) (balsavimas)
  
5.59.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (balsavimas)
  
5.60.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ) (balsavimas)
  
5.61.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ) (balsavimas)
  
5.62.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė (balsavimas)
  
5.63.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  
5.64.Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (balsavimas)
  
5.65.ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (balsavimas)
  
5.66.Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (balsavimas)
  
5.67.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)
  
5.68.Kasybos atliekų direktyvos taikymas (balsavimas)
  
5.69.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  
5.70.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Gauti dokumentai
 10.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų narės skyrimas: Ildikó Pelcz-Gáll
Protokolas (294 kb) Dalyvių sąrašas (59 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (6940 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (59 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (531 kb)    
 
Protokolas (314 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (1077 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4135 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika