Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 (dezbatere)
 4.Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Cerere de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Marca Uniunii Europene ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Convenția de la Minamata privind mercurul *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 ***I (vot)
  
5.9.Anul european al patrimoniului cultural ***I (vot)
  
5.10.Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului ***I (vot)
  
5.11.Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor financiare ***I (vot)
  
5.12.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  
5.13.Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (vot)
  
5.14.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  
5.15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
5.16.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (vot)
  
5.17.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
5.18.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi Europeană (vot)
  
5.19.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  
5.20.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
5.21.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
5.22.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
5.23.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
5.24.Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
5.25.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
5.26.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
5.27.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  
5.28.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  
5.29.Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)
  
5.30.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
5.31.Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
5.32.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
5.33.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
5.34.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
5.35.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
5.36.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
5.37.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
5.38.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
5.39.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
5.40.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
5.41.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
5.42.Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
5.43.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
5.44.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
  
5.45.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  
5.46.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
5.47.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
5.48.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  
5.49.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
5.50.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom (vot)
  
5.51.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  
5.52.Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) (vot)
  
5.53.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  
5.54.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
5.55.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
  
5.56.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  
5.57.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  
5.58.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  
5.59.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL (vot)
  
5.60.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH) (vot)
  
5.61.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)
  
5.62.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER (vot)
  
5.63.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR (vot)
  
5.64.Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (vot)
  
5.65.Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (vot)
  
5.66.Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (vot)
  
5.67.Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)
  
5.68.Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (vot)
  
5.69.Situația din Venezuela (vot)
  
5.70.Obiecțiuni la un act delegat: Sistemul generalizat de preferințe tarifare (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Depunere de documente
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz
Proces-verbal (299 kb) Listă de prezență (59 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (6940 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (82 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (212 kb)    
 
Proces-verbal (316 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatele voturilor (1068 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4206 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate