Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke - Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 (razprava)
 4.Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Blagovna znamka EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Konvencija Minamata o živem srebru *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Hibridna neskladja s tretjimi državami * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I (glasovanje)
  
5.9.Evropsko leto kulturne dediščine ***I (glasovanje)
  
5.10.Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije ***I (glasovanje)
  
5.11.Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na področju finančnih storitev ***I (glasovanje)
  
5.12.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
5.13.Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (glasovanje)
  
5.14.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  
5.15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
5.16.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
5.17.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
5.18.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  
5.19.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
5.20.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  
5.21.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
5.22.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
5.23.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
5.24.Razrešnica 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
5.25.Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
5.26.Razrešnica 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) (glasovanje)
  
5.27.Razrešnica 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
5.28.Razrešnica 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
5.29.Razrešnica 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  
5.30.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
5.31.Razrešnica 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
5.32.Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
5.33.Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
5.34.Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
5.35.Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
5.36.Razrešnica 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
5.37.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
5.38.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
5.39.Razrešnica 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
5.40.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
5.41.Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
5.42.Razrešnica 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
5.43.Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
5.44.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
  
5.45.Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  
5.46.Razrešnica 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
5.47.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
5.48.Razrešnica 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  
5.49.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
5.50.Razrešnica 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
5.51.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
5.52.Razrešnica 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
5.53.Razrešnica 2015: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  
5.54.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
5.55.Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)
  
5.56.Razrešnica 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
5.57.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)
  
5.58.Razrešnica 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  
5.59.Razrešnica 2015: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  
5.60.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH) (glasovanje)
  
5.61.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (MI) (glasovanje)
  
5.62.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER (glasovanje)
  
5.63.Razrešnica 2015: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
5.64.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (glasovanje)
  
5.65.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (glasovanje)
  
5.66.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (glasovanje)
  
5.67.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)
  
5.68.Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (glasovanje)
  
5.69.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  
5.70.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Shema splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Predložitev dokumentov
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll
Zapisnik (286 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Izid poimenskega glasovanja (6940 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (92 kb) Izid poimenskega glasovanja (213 kb)    
 
Zapisnik (300 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanj (1055 kb) Izid poimenskega glasovanja (4203 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov