Indeks 
Zapisnik
PDF 303kWORD 83k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. (rasprava)
 4.Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Žig Europske unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Minamatska konvencija o živi *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Hibridna neusklađenost s trećim zemljama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I (glasovanje)
  5.9.Europska godina kulturne baštine ***I (glasovanje)
  5.10.Program Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije ***I (glasovanje)
  5.11.Program Unije za jačanje sudjelovanja potrošača u donošenju politika u području financijskih usluga ***I (glasovanje)
  5.12.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  5.13.Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji (glasovanje)
  5.14.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  5.15.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)
  5.16.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  5.17.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)
  5.18.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)
  5.19.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  5.20.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)
  5.21.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  5.22.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)
  5.23.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  5.24.Razrješnica za 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  5.25.Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  5.26.Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  5.27.Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  5.28.Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) (glasovanje)
  5.29.Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  5.30.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  5.31.Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  5.32.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  5.33.Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  5.34.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  5.35.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  5.36.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  5.37.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  5.38.Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  5.39.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  5.40.Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  5.41.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  5.42.Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  5.43.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  5.44.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
  5.45.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  5.46.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  5.47.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  5.48.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  5.49.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  5.50.Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  5.51.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)
  5.52.Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  5.53.Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  5.54.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  5.55.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)
  5.56.Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  5.57.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  5.58.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  5.59.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  5.60.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (glasovanje)
  5.61.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  5.62.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za ITER (glasovanje)
  5.63.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  5.64.Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (glasovanje)
  5.65.Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (glasovanje)
  5.66.Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (glasovanje)
  5.67.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (glasovanje)
  5.68.Provedba Direktive o otpadu iz rudarstva (glasovanje)
  5.69.Stanje u Venezueli (glasovanje)
  5.70.Prigovor na delegirani akt: Sustav općih carinskih povlastica (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 12.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz


PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Stanje u Venezueli (2017/2651(RSP)))

Rasprava je održana 5. travnja 2017. (točka 18. zapisnika od 5.4.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju ljudskih prava u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Glasovanje: točka 5.69 zapisnika od 27.4.2017..


3. Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke [2016/2099(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2015. [2016/2098(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos i Nedzhmi Ali predstavili su izvješće.

Govorili su: Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) i Werner Hoyer (predsjednik Europske investicijske banke).

Govorili su: Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Bernd Lucke (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Bogusław Liberadzki (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Ivan Jakovčić (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cătălin Sorin Ivan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Georgi Pirinski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato i Thomas Mann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorili su: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos i Nedzhmi Ali.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.67 zapisnika od 27.4.2017..

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


4. Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)

Izjava predsjednika Euroskupine: Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (predsjednik Euroskupine) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty i Nikolaos Chountis.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato i Agnes Jongerius.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos i Nikos Androulakis.

Govorili su: Pierre Moscovici i Jeroen Dijsselbloem.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu [2016/2294(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0132)


5.2. Žig Europske unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatska konvencija o živi *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Minamatske konvencije o živi [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0134)

Parlament je odobro zaključke Konvencije.


5.4. Hibridna neusklađenost s trećim zemljama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0135)


5.5. Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0136)


5.6. Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Ildikó Gáll-Pelcz za članicu Revizorskog suda [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 27.4.2017.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0137)

Govorili su:

Indrek Tarand (izvjestitelj).


5.7. Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2015. [2016/2098(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0138)


5.8. Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europska godina kulturne baštine ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0140).


5.10. Program Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Unije za jačanje sudjelovanja potrošača u donošenju politika u području financijskih usluga ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020. [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0142).

Govorili su:

Cristian Dan Preda o odvijanju glasovanja.


5.12. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0143)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0143)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga IV. Poslovniku).


5.13. Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0144)

Govorili su:

—   Richard Corbett o odvijanju glasovanja (predsjednik je dao pojašnjenja);

—   Predsjednik je pozvao na red Cristiana Dana Predu.


5.14. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0145)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0145)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.15. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0146)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0146)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.16. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0147)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0147)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.17. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0148)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0148)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.18. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio V. – Revizorski sud [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0149)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0149)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.19. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0150)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0150)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.20. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0151)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0151)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.21. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0152)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0152)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.22. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0153)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0153)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.23. Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0154)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0154)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.24. Razrješnica za 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0155)


5.25. Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0156)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0156)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.26. Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0157)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0157)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.27. Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0158)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0158)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.28. Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0159)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0159)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.29. Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0160)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0160)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.30. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0161)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0161)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.31. Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0162)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0162)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.32. Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0163)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0163)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.33. Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0164)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0164)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.34. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0165)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0165)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.35. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0166)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0166)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.36. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0167)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0167)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.37. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0168)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0168)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.38. Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0169)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0169)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.39. Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0170)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0170)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.40. Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0171)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0171)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.41. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0172)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0172)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.42. Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0173)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0173)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.43. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0174)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0174)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku). (glasovanje)


5.44. Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0175)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0175)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.45. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0176)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0176)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.46. Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0177)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0177)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.47. Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0178)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0178)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.48. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0179)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0179)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.49. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0180)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0180)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.50. Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0181)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0181)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.51. Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0182)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0182)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.52. Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0183)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0183)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.53. Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0184)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0184)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.54. Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0185)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0185)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.55. Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0186)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0186)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.56. Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 56.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0187)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0187)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.57. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0188)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0188)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.58. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0189)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0189)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.59. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0190)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0190)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.60. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0191)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0191)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.61. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0192)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0192)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.62. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za ITER (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0193)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0193)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.63. Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0194)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0194)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


5.64. Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (glasovanje)

Izvješće o upravljanju ribarskim flotama u najudaljenijim regijama [2016/2016(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0195)


5.65. Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (glasovanje)

Izvješće o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju [2016/2140(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0196)


5.66. Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (glasovanje)

Izvješće o temi „Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu?” [2016/2141(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0197)


5.67. Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke [2016/2099(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0198)


5.68. Provedba Direktive o otpadu iz rudarstva (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive o otpadu iz rudarstva (2006/21/EZ) [2015/2117(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 68.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0199)


5.69. Stanje u Venezueli (glasovanje)

Izjava Komisije: Stanje u Venezueli (2017/2651(RSP)))

Rasprava je održana 5. travnja 2017. (točka 18 zapisnika od 5.4.2017.)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 27. travnja 2017. (točka 2 zapisnika od 27.4.2017.)

Prijedlozi rezolucija B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 i B8-0277/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 69.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0270/2017

(koji zamjenjujeB8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 i B8-0275/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0200)

(Prijedlozi rezolucija B8-0272/2017, B8-0276/2017 i B8-0277/2017 se ne razmatraju.)


5.70. Prigovor na delegirani akt: Sustav općih carinskih povlastica (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnijeli su Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 11. siječnja 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 70.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Izvješće: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo i Stanislav Polčák

Izvješće: Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Seán Kelly

Izvješće: Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias

Izvješće: Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Izvješće: Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes i José Inácio Faria

Izvješće: Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria i Adam Szejnfeld

Izvješće: Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Stanje u Venezueli(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil i José Inácio Faria.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


8. Odluke o određenim dokumentima

Upućivanje na odbore

Odbor JURI

- Uspostava sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: BUDG, JURI (članak 39. Poslovnika)


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti zastupnika: prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o stvaranju europske baze podataka o DNK za pomoć u potrazi za nestalim osobama (B8-0228/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o odbijanju korištenja biogoriva u Europskoj uniji radi zaštite okoliša (B8-0229/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Louis Aliot Steeve Briois. Prijedlog rezolucije u cilju trajnog prekida pregovora o pristupanju Turske Europskoj uniji (B8-0230/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o potpori europskom sektoru brodogradnje (B8-0231/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o upotrebi nečovjekolikih majmuna u znanstvenim istraživanjima (B8-0232/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o odljevu mozgova (B8-0233/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o pristupačnosti proizvoda i usluga (B8-0240/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

LIBE


10. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


11. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 15. do 18. svibnja 2017.


12. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 14:05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Prilog 1 - Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti