Index 
Jegyzőkönyv
PDF 323kWORD 83k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről - Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés (vita)
 4.Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Az európai uniós védjegy ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.A higanyról szóló Minamata egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.8.A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I (szavazás)
  
5.9.A kulturális örökség európai éve ***I (szavazás)
  
5.10.A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I (szavazás)
  
5.11.A fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző uniós program ***I (szavazás)
  
5.12.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
5.13.2015. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódóan (szavazás)
  
5.14.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
5.15.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
5.16.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
5.17.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  
5.18.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  
5.19.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
5.20.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  
5.21.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
5.22.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  
5.23.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
5.24.2015. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
5.25.2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
5.26.2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
5.27.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
5.28.2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  
5.29.2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
5.30.2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
5.31.2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) (szavazás)
  
5.32.2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
5.33.2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
5.34.2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)
  
5.35.2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
5.36.2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
5.37.2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
5.38.2015. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
5.39.2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
5.40.2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
5.41.2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
5.42.2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
5.43.2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
5.44.2015. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
  
5.45.2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)
  
5.46.2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
5.47.2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
5.48.2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  
5.49.2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
5.50.2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (szavazás)
  
5.51.2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)
  
5.52.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  
5.53.2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)
  
5.54.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
5.55.2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
  
5.56.2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
5.57.2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI), (szavazás)
  
5.58.2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  
5.59.2015. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  
5.60.2015. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH) (szavazás)
  
5.61.2015. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
5.62.2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás (szavazás)
  
5.63.2015. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
5.64.Halászflották igazgatása a legkülső régiókban (szavazás)
  
5.65.A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés (szavazás)
  
5.66.A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése (szavazás)
  
5.67.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről (szavazás)
  
5.68.A bányászati hulladékról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
  
5.69.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
5.70.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2651(RSP)))

A vita időpontja: 2017. április 5. (2017.4.5-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai emberi jogi helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Szavazás: 2017.4.27-i jegyzőkönyv, 5.69. pont .


3. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről - Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről [2016/2099(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentésről [2016/2098(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos és Nedzhmi Ali előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) és Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke).

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója), Bernd Lucke (a DEVE bizottság véleményének előadója), Bogusław Liberadzki (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ivan Jakovčić (a REGI bizottság véleményének előadója), Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cătălin Sorin Ivan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Georgi Pirinski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo és Pirkko Ruohonen-Lerner.

Felszólal: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos és Nedzhmi Ali.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.27-i jegyzőkönyv, 5.67. pont .

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


4. Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)

Az Eurócsoport elnökének nyilatkozata: Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (az Eurócsoport elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos és Nikos Androulakis.

Felszólal: Pierre Moscovici és Jeroen Dijsselbloem.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo a jelenleg Mauritániában fogva tartott Cristiano Provvisionato sorsáról.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2294(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0132)


5.2. Az európai uniós védjegy ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai uniós védjegyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról(kodifikált szöveg) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0133)


5.3. A higanyról szóló Minamata egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a higanyról szóló Minamata egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0134)

A Parlament egyetértését adja az egyezmény megkötéséhez.


5.4. A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0135)


5.5. Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Dán Királyság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0136)


5.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Gáll-Pelcz Ildikónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.4.27-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0137)

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó).


5.7. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentésről [2016/2098(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0138)


5.8. A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I (szavazás)

Jelentés a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Lambert van Nistelrooij és Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0139)


5.9. A kulturális örökség európai éve ***I (szavazás)

Jelentés a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0140).


5.10. A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0141)


5.11. A fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző uniós program ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0142).

Felszólalások

Cristian Dan Preda a szavazás lefolyásáról.


5.12. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0143)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0143)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)


5.13. 2015. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódóan (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0144)

Felszólalások

–   Richard Corbett a szavazás lefolyásáról (Az elnök magyarázattal szolgál);

–   Az elnök rendre utasítja Cristian Dan Predát.


5.14. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a 8., 9., 10. és 11. Európai Fejlesztési Alap 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0145)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0145)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)


5.15. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0146)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0146)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.16. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0147)

A mentesítés elhalasztva és az elszámolások lezárása is elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját)


5.17. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Európai Bíróság [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0148)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0148)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.18. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0149)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.19. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0150)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.20. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0151)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.21. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0152)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.22. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0153)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.23. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0154)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.24. 2015. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0155)


5.25. 2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0156)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.26. 2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0157)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.27. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0158)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.28. 2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0159)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0159)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.29. 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia (most: Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége) (CEPOL) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0160)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.30. 2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0161)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.31. 2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0162)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.32. 2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0163)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.33. 2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0164)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.34. 2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0165)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.35. 2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0166)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.36. 2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0167)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0167)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.37. 2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0168)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0168)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.38. 2015. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0169)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.39. 2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0170)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0170)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.40. 2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0171)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0171)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.41. 2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0172)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0172)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.42. 2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0173)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0173)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.43. 2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0174)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0174)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). (szavazás)


5.44. 2015. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0175)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0175)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.45. 2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0176)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0176)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.46. 2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0177)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0177)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.47. 2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0178)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0178)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.48. 2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0179)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0179)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.49. 2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0180)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0180)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.50. 2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0181)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0181)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.51. 2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0182)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0182)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.52. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0183)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0183)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.53. 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0184)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0184)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.54. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0185)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0185)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.55. 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0186)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0186)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.56. 2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0187)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0187)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.57. 2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI), (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0188)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0188)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.58. 2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0189)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0189)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.59. 2015. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0190)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0190)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.60. 2015. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH) (szavazás)

Jelentés a Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0191)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0191)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.61. 2015. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0192)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0192)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.62. 2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0193)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0193)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.63. 2015. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0194)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0194)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


5.64. Halászflották igazgatása a legkülső régiókban (szavazás)

Jelentés a halászflották igazgatásáról a legkülső régiókban [2016/2016(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0195)


5.65. A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés (szavazás)

Jelentés a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről [2016/2140(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0196)


5.66. A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése (szavazás)

Jelentés a termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapotáról az Unióban: a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése [2016/2141(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0197)


5.67. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről [2016/2099(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0198)


5.68. A bányászati hulladékról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)

Jelentés a bányászati hulladékról szóló (2006/21/EK) irányelv végrehajtásáról [2015/2117(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0199)


5.69. A venezuelai helyzet (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2651(RSP)))

A vita időpontja: 2017. április 5. (2017.4.5-i jegyzőkönyv, 18. pont )

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2017. április 27. (2017.4.27-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 és B8-0277/2017

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 69. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0270/2017

(amely a B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 és B8-0275/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0200)

(A B8-0272/2017, B8-0276/2017 és B8-0277/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


5.70. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis által, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletét módosító, 2017. január 11-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 70. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Nedzhmi Ali -jelentés - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák és Daniel Hannan

Lambert van Nistelrooij és Constanze Krehl -jelentés - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo és Stanislav Polčák

Mircea Diaconu -jelentés - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek és Seán Kelly

Joachim Zeller -jelentés - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski és Notis Marias

Benedek Jávor -jelentés - A8-0151/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0147/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0084/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0115/2017
Notis Marias

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Ulrike Rodust -jelentés - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes és José Inácio Faria

Lola Sánchez Caldentey -jelentés - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria és Adam Szejnfeld

Maria Noichl -jelentés - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai és Jiří Pospíšil

A venezuelai helyzet(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil és José Inácio Faria.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


8. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

JURI bizottság

- Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak, valamint a beléptetésük megtagadására vonatkozó adatoknak a rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása, valamint a határregisztrációs rendszer bűnüldözési célokra történő felhasználása feltételeinek meghatározása (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: BUDG, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)


9. Dokumentumok benyújtása

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be: állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az eltűnt személyek felkutatását elősegítő európai DNS-adatbank létrehozásáról (B8-0228/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a bioüzemanyagok Európai Unióban történő elutasításáról a környezet védelme érdekében (B8-0229/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Louis Aliot és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások végleges leállításáról (B8-0230/2017)

utalva

illetékes :

AFET

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az európai hajóépítő ágazat támogatásáról (B8-0231/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nem emberi főemlősök tudományos kutatás céljaira való használatáról (B8-0232/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az agyelszívásról (B8-0233/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségéről (B8-0240/2017)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

LIBE


10. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


11. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. május 15–18.


12. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 14.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Gáll-Pelcz Ildikó

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat