Index 
Proces-verbal
PDF 316kWORD 84k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 (dezbatere)
 4.Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Cerere de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Marca Uniunii Europene ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Convenția de la Minamata privind mercurul *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 ***I (vot)
  
5.9.Anul european al patrimoniului cultural ***I (vot)
  
5.10.Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului ***I (vot)
  
5.11.Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor financiare ***I (vot)
  
5.12.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  
5.13.Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (vot)
  
5.14.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  
5.15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
5.16.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (vot)
  
5.17.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
5.18.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi Europeană (vot)
  
5.19.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  
5.20.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
5.21.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
5.22.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
5.23.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
5.24.Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
5.25.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
5.26.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
5.27.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  
5.28.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  
5.29.Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)
  
5.30.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
5.31.Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
5.32.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
5.33.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
5.34.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
5.35.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
5.36.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
5.37.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
5.38.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
5.39.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
5.40.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
5.41.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
5.42.Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
5.43.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
5.44.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
  
5.45.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  
5.46.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
5.47.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
5.48.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  
5.49.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
5.50.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom (vot)
  
5.51.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  
5.52.Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) (vot)
  
5.53.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  
5.54.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
5.55.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
  
5.56.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  
5.57.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  
5.58.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  
5.59.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL (vot)
  
5.60.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH) (vot)
  
5.61.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)
  
5.62.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER (vot)
  
5.63.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR (vot)
  
5.64.Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (vot)
  
5.65.Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (vot)
  
5.66.Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (vot)
  
5.67.Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)
  
5.68.Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (vot)
  
5.69.Situația din Venezuela (vot)
  
5.70.Obiecțiuni la un act delegat: Sistemul generalizat de preferințe tarifare (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Depunere de documente
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Situația din Venezuela (2017/2651(RSP)))

Dezbaterea a avut loc la 5 aprilie 2017 (punctul 18 al PV din 5.4.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Vot: punctul 5.69 al PV din 27.4.2017.


3. Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2016/2099(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 [2016/2098(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos și Nedzhmi Ali și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Pierre Moscovici (membru al Comisiei) și Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții).

Au intervenit: Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Bernd Lucke (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bogusław Liberadzki (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Ivan Jakovčić (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Cătălin Sorin Ivan, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Georgi Pirinski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato și Thomas Mann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos și Nedzhmi Ali.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.67 al PV din 27.4.2017.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


4. Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)

Declarația președintelui Eurogrupului: Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (președintele Eurogrupului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty și Nikolaos Chountis.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos și Nikos Androulakis.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Jeroen Dijsselbloem.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Fabio Massimo Castaldo referitor la situația lui Cristiano Provvisionato aflat în prezent în detenție în Mauritania.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Cerere de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto [2016/2294(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0132)


5.2. Marca Uniunii Europene ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0133)


5.3. Convenția de la Minamata privind mercurul *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0134)

Parlamentul și-a dat acordul pentru încheierea convenției.


5.4. Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0135)


5.5. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0136)


5.6. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Ildikó Gáll-Pelcz ca membră a Curții de Conturi [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 27.4.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0137)

Intervenții

Indrek Tarand (raportor).


5.7. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 [2016/2098(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0138)


5.8. Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Lambert van Nistelrooij și Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0139)


5.9. Anul european al patrimoniului cultural ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0140).


5.10. Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0141)


5.11. Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0142).

Intervenții

Cristian Dan Preda privind desfășurarea votului.


5.12. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea III - Comisia și agențiile executive [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0143)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0143)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.13. Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0144)

Intervenții

—   Richard Corbett privind desfășurarea votului (Președintele a făcut precizări);

—   Președintele l-a chemat la ordine pe Cristian Dan Preda.


5.14. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0145)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0145)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.15. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea I - Parlamentul European [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0146)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0146)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.16. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0147)

Descărcarea de gestiune se amână, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


5.17. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IV – Curtea de Justiție [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0148)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0148)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.18. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi Europeană (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V - Curtea de Conturi [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0149)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.19. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.20. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0151)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.21. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.22. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII - Ombudsmanul European [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.23. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.24. Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015: performanțe, gestiune financiară și control [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0155)


5.25. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.26. Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.27. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.28. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0159)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0159)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.29. Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.30. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.31. Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.32. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0163)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.33. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.34. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul )

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0165)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.35. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.36. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0167)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.37. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0168)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.38. Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.39. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0170)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0170)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.40. Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0171)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0171)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.41. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0172)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0172)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.42. Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0173)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0173)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.43. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0174)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0174)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. (vot)


5.44. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0175)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0175)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.45. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0176)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0176)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.46. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0177)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0177)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.47. Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0178)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0178)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.48. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0179)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0179)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.49. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0180)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0180)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.50. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0181)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0181)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.51. Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0182)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0182)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.52. Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0183)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0183)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.53. Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0184)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0184)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.54. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0185)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0185)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.55. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) (Frontex) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0186)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0186)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.56. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0187)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0187)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.57. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0188)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0188)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.58. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0189)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0189)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.59. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0190)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0190)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.60. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0191)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0191)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.61. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0192)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0192)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.62. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy) aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0193)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0193)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.63. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0194)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0194)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


5.64. Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (vot)

Raport referitor la gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice [2016/2016(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0195)


5.65. Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (vot)

Raport referitor la inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor [2016/2140(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0196)


5.66. Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (vot)

Raport referitor la situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? [2016/2141(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0197)


5.67. Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2016/2099(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0198)


5.68. Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (2006/21/CE) [2015/2117(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situația din Venezuela (vot)

Declarație a Comisiei: Situația din Venezuela (2017/2651(RSP)))

Dezbaterea a avut loc la 5 aprilie 2017 (punctul 18 al PV din 5.4.2017)

Propuneri de rezoluție anunțate la 27 aprilie 2017 (punctul 2 al PV din 27.4.2017)

Propuneri de rezoluții B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 și B8-0277/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 69)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0270/2017

(care înlocuiește B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 și B8-0275/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0200)

(Propunerile de rezoluții B8-0272/2017, B8-0276/2017 și B8-0277/2017 au devenit caduce.)


5.70. Obiecțiuni la un act delegat: Sistemul generalizat de preferințe tarifare (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de către Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 11 ianuarie 2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 70)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák și Daniel Hannan

Raport Lambert van Nistelrooij și Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo și Stanislav Polčák

Raport Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek și Seán Kelly

Raport Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski și Notis Marias

Raport Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Raport Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Raport Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Raport Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Raport Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Raport Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Raport Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Raport Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes și José Inácio Faria

Raport Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria și Adam Szejnfeld

Raport Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai și Jiří Pospíšil

Situația din Venezuela(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil și José Inácio Faria.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


8. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

JURI

- Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și stabilirea condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: BUDG, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei bănci europene de date ADN pentru căutarea persoanelor dispărute (B8-0228/2017)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la respingerea biocombustibililor în Uniunea Europeană în vederea conservării mediului (B8-0229/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Louis Aliot și Steeve Briois. Propunere de rezoluție vizând încetarea definitivă a negocierilor privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană (B8-0230/2017)

retrimis

fond :

AFET

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului european al construcțiilor navale (B8-0231/2017)

retrimis

fond :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea primatelor non-umane pentru cercetarea științifică (B8-0232/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la exodul creierelor (B8-0233/2017)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la accesibilitatea produselor și serviciilor (B8-0240/2017)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

LIBE


10. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


11. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 15 și 18 mai 2017.


12. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate