Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

2. Δήλωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της διεθνούς ημέρας της οικογένειας. Τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ανέκαθεν δεσμευθεί υπέρ της καλύτερης εξισορρόπησης εργασίας και ιδιωτικής ζωής και θα συνεχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν

—   Peter Lundgren για τη συμμετοχή της Marita Ulvskog σε εκδήλωση στον χώρο έμπροσθεν του Ημικυκλίου στις Βρυξέλλες·

—   Rosa D'Amato για το πάγωμα στο Συμβούλιο μίας απόφασης που αφορά την παροχή βοήθειας υπέρ των περιφεριών της Ιταλίας που επλήγησαν από τους σεισμούς (ο Πρόεδρος της υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου)·

—   James Carver που επανέρχεται στην παρέμβασή του όσον αφορά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Παπαδάκη σχετικά με το Ισραήλ (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017) και ερωτά για ποιον λόγο το Προεδρείο δεν αποφάνθηκε σχετικά (ο Πρόεδρος του απαντά ότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να λογοκρίνει μία πολιτική συζήτηση που δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο των αξιών της Ένωσης και εφόσον οι δηλώσεις αυτές δεν προσβάλλουν πρόσωπα)·

—   Λευτέρης Χριστοφόρου σχετικά με την ένταση που προκάλεσε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου