Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg

2. Uttalande av talmannen
CRE

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den internationella familjedagen. Han underströk att parlamentet alltid har arbetet för att det ska bli enklare att förena arbetsliv och familjeliv, och kommer att fortsätta på denna väg..

°
° ° °

Talare:

—   Peter Lundgren om Marita Ulvskogs deltagande i en manifestation framför plenisalen i Bryssel,

—   Rosa D'Amato om rådets blockering av ett viktigt beslutsut om stöd åt de italienska regioner som drabbats av jordbävningar (talmannen påminde henne om parlamentets ställningstagande),

—   James Carver som återkom till sitt inlägg om Konstantinos Papadakis uttalanden om Israel (punkt 15 i protokollet av den 14.2.2017) och frågade varför presidiet inte hade uttalat sig i frågan (talmannen svarade att han ansåg att man inte bör censurera den politiska debatten så länge den håller sig inom ramarna för unionens värderingar, och att uttalandena i fråga inte var oförskämda),

—   Lefteris Christoforou om de spänningar som Turkiet har skapat i östra Medelhavet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy