Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

6. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил нито едно искане относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 26 април 2017 г. (точка 7 от протокола от 26.4.2017 г.).

Комисиите TRAN, AFET, DEVE, BUDG и ECON следователно са могли да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност