Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. maj 2017 - Strasbourg

6. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra den onsdag 26. april 2017 (punkt 7 i protokollen af 26.4.2017).

TRAN, AFET, DEVE, BUDG og ECON havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik