Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 15., Hétfő - Strasbourg

7. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   CULT bizottság, a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Előadók: Petra Kammerevert és Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE bizottság, az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO bizottság, a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH bizottság, az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Előadó: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE bizottság, a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (átdolgozás) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA bizottság, a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Előadó: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2017. május 16., kedd éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat