Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. svibnja 2017. - Strasbourg

8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 17. svibnja 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020. (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (2018.) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (preinaka) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti