Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 15. maj 2017 - Strasbourg

8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 17. maja 2017 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (prenovitev) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov