Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 15. maj 2017 - Strasbourg

11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000023/2017), ki ga je postavil Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Komisiji: Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017), ki ga je postavil Bernd Lange in Sajjad Karim, v imenu odbora INTA, Komisiji: Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017), ki ga je postavil Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017), ki so ga postavili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL, Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE, Ian Duncan, v imenu skupine ECR, Komisiji, podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov