Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg

14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mai I 2017 (PE 603.781/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy