Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2097(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 15
CRE 15/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0206

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

15. Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης [2016/2097(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Η Julia Pitera παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Caterina Chinnici (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto και Beatrix von Storch.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Julia Pitera.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου