Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0159/2017

Ingivna texter :

A8-0159/2017

Debatter :

PV 15/05/2017 - 15
CRE 15/05/2017 - 15

Omröstningar :

PV 16/05/2017 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0206

Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg

15. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2016/2097(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Caterina Chinnici (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto och Beatrix von Storch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Eleftherios Synadinos.

Talare: Marianne Thyssen och Julia Pitera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy