Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2798(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000038/2017

Внесени текстове :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Разисквания :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

16. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказа се David Casa, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Javi López, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Костадинка Кънева, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Момчил Неков, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver и Krzysztof Hetman.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност