Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2798(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000038/2017

Ingediende teksten :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Debatten :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 15 mei 2017 - Straatsburg

16. Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2017) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javi López, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver en Krzysztof Hetman.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 17.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid