Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2798(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000038/2017

Teksty złożone :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Debaty :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg

16. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Javi López w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności