Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2223(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2017

Внесени текстове :

A8-0175/2017

Разисквания :

PV 15/05/2017 - 17
CRE 15/05/2017 - 17

Гласувания :

PV 16/05/2017 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0207

Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

17. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните [2016/2223(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: James Nicholson (докладчик по становището на комисията AGRI), Angélique Delahaye, от името на групата PPE, и Miriam Dalli, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Biljana Borzan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност