Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2223(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2017

Teksty złożone :

A8-0175/2017

Debaty :

PV 15/05/2017 - 17
CRE 15/05/2017 - 17

Głosowanie :

PV 16/05/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0207

Protokół
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg

17. Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: James Nicholson (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Biljana Borzan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności