Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2075(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

18. Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου [2016/2075(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Η Tiziana Beghin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Bendt Bendtsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Tiziana Beghin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου