Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2273(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 19
CRE 15/05/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

19. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με θέμα: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Stanislav Polčák, Julie Ward, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνει Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου