Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 15. května 2017 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Členství v politických skupinách
 5.Členství ve výborech
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 10.Předložení dokumentů
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Texty dohod dodané Radou
 13.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 14.Plán práce
 15.Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (rozprava)
 16.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (rozprava)
 17.Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (rozprava)
 18.Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (rozprava)
 19.Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (136 kb)  Prezenční listina (56 kb)
 
Zápis (76 kb)  Prezenční listina (11 kb)
 
Zápis (236 kb)  Prezenční listina (62 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí