Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 15. maj 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Udvalgenes sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 14.Arbejdsplan
 15.Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (forhandling)
 16.Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (forhandling)
 17.Ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (forhandling)
 18.Evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (forhandling)
 19.EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (136 kb) Deltagerliste (56 kb) 
 
Protokol (75 kb) Deltagerliste (11 kb) 
 
Protokol (237 kb) Deltagerliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik