Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 15. mai 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Tööplaan
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
 16.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (arutelu)
 17.Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (arutelu)
 18.Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (arutelu)
 19.ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (134 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika