Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 15. toukokuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 5.Valiokuntien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 13.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Vuosikertomus 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 16.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (keskustelu)
 17.Resurssitehokkuutta koskeva aloite: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen (keskustelu)
 18.Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (keskustelu)
 19.EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (137 kb) Läsnäololista (56 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (231 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö