Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 15. maijs - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Komiteju sastāvs
 6.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 13.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Darba kārtība
 15.2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (debates)
 16.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (debates)
 17.Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (debates)
 18.Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks (debates)
 19.ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (īss izklāsts)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (137 kb) Apmeklējumu reģistrs (56 kb) 
 
Protokols (76 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) 
 
Protokols (233 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika