Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład grup politycznych
 5.Skład komisji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 13.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 14.Porządek obrad
 15.Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 16.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata)
 17.Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata)
 18.Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (debata)
 19.Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (137 kb)  Lista obecności (56 kb)
 
Protokół (76 kb)  Lista obecności (11 kb)
 
Protokół (242 kb)  Lista obecności (62 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności