Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 15 mai 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența grupurilor politice
 5.Componența comisiilor
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 10.Depunere de documente
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (dezbatere)
 16.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (dezbatere)
 17.Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (dezbatere)
 18.Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (dezbatere)
 19.Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (141 kb) Listă de prezență (56 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Listă de prezență (11 kb) 
 
Proces-verbal (236 kb) Listă de prezență (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate