Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Utskottens sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 10.Inkomna dokument
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 14.Arbetsplan
 15.Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 16.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (debatt)
 17.Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (debatt)
 18.Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (debatt)
 19.EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (137 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy