Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg

2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúca v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámila rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbory BUDG a ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Spravodajcovia: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci nasledujúceho dňa, t. j. stredy 17. mája 2017, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia