Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

3. Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese a Bernd Kölmel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová a Nikos Androulakis.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 18.5.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí