Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

3. Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese og Bernd Kölmel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová og Nikos Androulakis.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.14 i protokollen af 18.5.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik